Vedení sboru

Lucie Kratochvílová – sbormistryně

Absolvovala hru na příčnou flétnu ve třídě MgA. Jaromíra Höniga na Konzervatoři v Pardubicích. Sbormistrovství a dirigentství studovala na pedagogické škole, další praxi získala vedením DPS Slavíček na ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce. Vedle vedení litomyšlského dětského sboru, vyučuje hru na zobcové a příčné flétny na ZUŠ B.Smetany v Litomyšli.

Markéta Hegrová, PhD. – korepetitor DPS Poupátka

Hru na klavír vystudovala na Konzervatoři v Pardubicích. Poté absolvovala Pedagogickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně – obor Hudební výchova a Český jazyk a ve stejném oboru pokračovala na Doktorandském studiu, který v r. 2008 úspěšně zakončila. Nyní vyučuje hru na klavír na ZUŠ B.Smetany v Litomyšli.

Bc. Petr Jiříček – korepetitor DPS Lilium

Vystudoval hru na varhany na Konzervatoři v  Pardubicích a ve studiu hry na varhany pokračoval na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, které v r. 2007 úspěšně zakončil. Nyní vyučuje hru na klavír a varhany na ZUŠ B.Smetany v Litomyšli.