Úvod » O sboru

O sboru

První zmínky o litomyšlském dětském pěveckém sboru se objevují v samotných počátcích litomyšlské hudební školy, tedy v roce 1946. Tehdy ale sbor tvořilo jen pár nadšenců vedených paní učitelkou Zdenou Kašparovou a nejednalo se o klasicky vedené hodiny sboru, nýbrž spíše o takové zpívání pro radost. Pěvecký sbor jako takový, byl založen v roce 1968 tehdejším ředitelem litomyšlské Lidové školy umění Janem Doležalem, který se ale pro malý zájem po 2 letech rozpadl. Dětský sborový zpěv v Litomyšli znovu zazní až o několik let později, když v roce 1981 začíná na místní hudební škole vyučovat Oldřich Heyl. Za jeho vedení dětský sbor po několik let každé jaro „Otvíral studánky“ na festivalu Bohuslava Martinů ve Vlčkově a malí zpěváci se nejen díky tomu zapsali do podvědomí celého regionu.

V roce 1992 se vedení sboru s novým názvem Silentium ujala Taťána Bočková, učitelka sólového zpěvu, která pečlivě dbala o hlasovou kulturu zpěváčků, a tak na sebe úspěchy na koncertních i soutěžních pódiích nedaly dlouho čekat. Po jejím odchodu z Litomyšle v roce 2003, se dětský sborový zpěv v Litomyšli na krátkou dobu umlčel.

Netrvalo ale dlouho, a v roce 2005 se do vedení sboru postavil Zdeněk Kudrnka, za jehož působení se kvalita sboru výrazně povznesla. V Litomyšli však nesetrval příliš dlouho, proto po jeho odchodu přichází na „scénu“ Petra Šišková-Kubátová. Ta se v současné době věnuje mateřským povinnostem a v čele litomyšlského dětského sboru nyní stojí Lucie Kratochvílová. V červnu 2008 úspěšně uspořádala nábor nových zpěváčků a dala tak „zelenou“ nové éře litomyšlského dětského sboru, který i od této doby nese nový název - Koncertní sbor Lilium a přípravné oddělení Poupátka.“