30.11. 2008 Zpívání při slavnostním rozsvícení Vánočního stromu na náměstí

30.11.2008

Na první Adventní neděli, tedy 30.11.2008 od 17.00 hodin, budou oba sbory zpívat při slavnostním rozsvícení Vánočního stromu na náměstí v Litomyšli.

DPS Lilium se k rozezpívání sejde v 15.45 v sále ZUŠ, Poupátkové děti sem dorazí z vystoupení na Zámku.
Zpívat budeme Směs klasických Vánočních koled, noty budou k dispozici i pro posluchače, proto Vás všechny srdečně zveme !

Prosím o řádné oblečení, aby děti neprochladly, ještě nás bude čekat řada vystoupení !!! Děti si vyzvedněte po našem vystoupení přímo u Vánočního stromu.