VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ PRO SLOUPENSKÉ SENIORY

15.12.2010

Jako každý rok, i letos pojedeme pár vánočními koledami potěšit a zpříjemnit předvánoční čas babičkám a dědečkům do Domova pro seniory ve Sloupnici. Sejdeme se ve 14.30 v ZUŠ, v 15.00 hodin odjíždíme do Sloupnice. Po vystoupení se zpěváci opět trochu občerství a poté vyrazíme zpět do Litomyšle. Předpokládaný návrat v ca 17.30 - 18.00.