Naši sponzoři

EMÍLIE A TOMÁŠ JANECKÝCH

Mnohokrát děkujeme manželům EMÍLII A TOMÁŠOVI JANECKÝCH, díky jejichž finančímu daru ( bezmála 30.000,-Kč ) jsme mohli nechat ušít koncertní stejnokroje pro DPS POUPÁTKA. DĚKUJEME !!!

MUDr. RENATA ROTHSCHEINOVÁ

Moc děkujeme paní doktorce Renatě Rothscheinové, která našemu sboru věnovala krásných 10.000,-Kč. Protože se v nejbližší době začnou šít stejnokroje také pro DPS Lilium a cena za jeden takový kostým se pohybuje kolem cca 1000,-Kč, velmi nám svou štědrostí pomohla.

Story Design

Velké díky patří také firmě Story Design, která přispěla finanční částkou 3.000,-Kč na plánované ušití koncertních stejnokrojů pro DPS Lilium.

Na tomto místě bychom chtěli moc poprosit všechny, kteří by nás mohli a chtěli v našem sborovém snažení podpořit. Ovšem nepřijímáme jen dary finanční, nýbrž i jakékoliv jiné prostředky pro usnadnění provozu sboru. To mohou být například:

Poděkováním může být snad jen zmínka o tom kterém mecenáši na programových letácích či plakátech, zazpívání na nějaké soukromé akci a potom náš vděk.

Moc děkujeme všem, kterým není hudební, kulturní a vůbec umělecká výchova mladých lidiček lhostejná.